Tag

ples

Savremeni ples za mlade

By

IGRAJTE (se) S NAMA!!!

Uzrast od 14 – 18 godina.

Cilj je pružanje prilike mladima da nauče koncepte savremenog plesa i da igraju. Časovi se sastoje od vežbi koje imaju osnovu u baletskim vežbama, s tim da se u iste uvršćuju koncepti savremene igre u vidu razvnovrsnosti u izboru pokreta, slobodi pokreta, odnosa prema prostoru, energiji i drugim elementima igre. Naglasak je sa jedne strane na pravilnoj postavci tela, a sa druge na uživanju i igri.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.
Trajanje : 90 minuta, jednom nedeljno.
Termin: subota od 17:30-19h
Pedagog: Ana Aleksić

Read More

Savremeni ples za odrasle

By

IGRAJTE (se) S NAMA!!!

Naučite osnovne korake savremenog plesa bez obzira na godine!

Cilj je pružanje prilike svim učesnicima da nauče koncepte savremenog plesa i da igraju. Časovi se sastoje od vežbi koje imaju osnovu u baletskim vežbama, s tim da se u iste uvršćuju koncepti savremene igre u vidu razvnovrsnosti u izboru pokreta, slobodi pokreta, odnosa prema prostoru, energiji i drugim elementima igre. Naglasak je sa jedne strane na pravilnoj postavci tela, a sa druge na uživanju i igri.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.
Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.
Termini: sreda/subota od 20-21:30h
Pedagog: Ana Aleksić

Read More

Klasičan balet za početnike

By

IGRAJTE (se) S NAMA!!!

Naučite osnovne korake savremenog plesa bez obzira na godine!

Cilj je pružanje prilike svim učesnicima da nauče koncepte savremenog plesa i da igraju. Časovi se sastoje od vežbi koje imaju osnovu u baletskim vežbama, s tim da se u iste uvršćuju koncepti savremene igre u vidu razvnovrsnosti u izboru pokreta, slobodi pokreta, odnosa prema prostoru, energiji i drugim elementima igre. Naglasak je sa jedne strane na pravilnoj postavci tela, a sa druge na uživanju i igri.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.
Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.
Termini: utorak/nedelja od 20-21:30h – početna grupa; petak od 12-13:30h – napredna grupa
Pedagozi: Ana Aleksić i Marina Đurić

Read More

Mix Dance

By

IGRAJTE (se) S NAMA!!!

Časovi mix plesa su koncipirani kao kombinacija vežbi i plesa, a plesovi se kreću u rasponu od istorijskih igara i klasičnog baleta, preko tradicionalnih plesova (španski, afrički, indijski, grčki, ruski, srpski i folklora zemalja zapadnog Balkana), pa sve do savremenih i modernih plesnih formi – modernog i jazz baleta, hip-hopa, kabarea…Vežbe koje koristimo su standardne i osnovne vežbe iz klasičnog i modernog baleta, ali i kondicione vežbe, takođe kombinacija različitih struktura i pristupa ka što boljoj formi tela i plesnoj kondiciji.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.
Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.
Termini: utorak od 18-19:30h i petak od 20-21:30h
Pedagog: Marina Đurić

Read More