Naša misija

Čuvanje i oplemenjivanje autentičnog kreativnog izraza dece i odraslih, integracijom umetničkih i edukativnih sadržaja u različite segmente društvenog života i negovanje tradicionalne i ekološke svesti.

Marina Đurić

Program za odrasle – Mix ples, Klasičan balet, Karakterne igre, Tradicionalni ples, Plesna improvizacija.
Predsednica Umetničkog centra ”Zemoon” i galerije Zemoon Showroom.

Jasmina Mijić

Istoričarka umetnosti
Potpredsednica Umetničkog centra ”Zemoon” i galerije Zemoon Showroom.

Ivana Gavrilović

Članica Upravnog odbora Umetničkog centra ”Zemoon” i galerije Zemoon Showroom.

Dubravka Ijačić

Eko-likovne radionice.
Članica Umetničkog centra ”Zemoon” i galerije Zemoon Showroom.

Anita Ratković

Radionice reciklaže i rukotvorina.
Članica Umetničkog centra ”Zemoon” i galerije Zemoon Showroom.

Nevena Đorović

Program za odrasle - restauracija