Latest Past Events

Chi gong/Tai chi

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

Tai chi  je veština Spontanog kruga i predstavlja jedinstvo uma, osećaja i tela,  te njihovu konekciju sa Poljem kroz slobodan plivajući pokret u sadašnjem trenutku. A telo u pokretu je kao lična karta, govori više od hiljadu reči o trenutnim mogućnostima pojedinca. Drugim rečima, ova veština predstavlja umetnost sadašnjeg trenutka u praksi, pošto telo nema mogućnost da obmanjuje, te tako pokazuje trenutni nivo pojedinca, kroz sve njegove slabosti i vrline. Ova predivna veština nalazi svoju primenu u svim sferama svakodnevnog života i zbog toga mogu da je vežbaju svi bez obzira na godine i prethodno iskustvo, kao odličan vid poboljšanja kvaliteta života. Kroz lagane fluidne pokrete praćene prirodnim disanjem spoznaćete, na jedan potpuno jedinstven način, dubinsku relaksaciju uma i tela.

Osnovna tri načela koja bi trebalo razumeti i pokazati kroz pravilan pokret su:

*KONEKCIJA – ujedinjenje uma i tela, konekcija Čoveka sa rezonancom Zemlje i Neba.

*KOMUNIKACIJA – komunikacija unutrašnje rezonance Čoveka sa spoljašnjom – Poljem, komunikacija sa sobom i drugim ljudima.

*REZONANCA – se ostvaruje kroz jedinstvo uma i tela, slobodan pokret „plivajućeg tela“, kroz transformaciju haosa i nereda (u umu i telu) u mir, red i savršenstvo, spoznajom i osećajem viših i finijih rezonanci.

Pedagog i instruktor: Aleksandar Starčević
Trajanje: 60 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 20 do 21h,  i petak od 17:30 do 18h, u toku trajanja letnje intenzivne plesne radionice.

Karakterne igre/Character dance

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Karakterne igre su neizostavni i veliki deo klasičnog plesa, odnosno to je stilizovana predstava tradicionalnog narodnog ili nacionalnog plesa, uglavnom iz evropskih zemalja: Rusije, Poljske, Mađarske, Italije i Španije. Karakterne igre su sastavni deo većine klasičnog baletskog repertoara, s toga je najbolje za ove časove imati plesno predznanje. Čas se sastoji od osnovnih  vežbi za štapom, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, vežbama i koracima na sredini, pa sve do složenijih pokreta, koraka i koreografskih celina. Učićemo ruski Kazačok, poljsku Mazurku, mađarski Čardaš, španski Pasodoble i italijansku Tarantellu napoletanu.

Pedagozi: Marija Kostić i Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 18 do 19:30h, u toku letnje intenzivne radionice.

WE DO DANCE!!!

Character dance are an indispensable and large part of classical dance, it is a stylized performance of traditional folk or national dance, mainly from European countries: Russia, Poland, Hungary, Italy and Spain. Character dances are an integral part of most classical ballet repertoire, so it is best for these classes to have dance knowledge. The class consists of basic stick exercises, according to the traditional and exact order, exercises and steps in the middle, all the way to more complex movements, steps and choreographic units. We will learn Ukrainian and Russian Kazachok, Polish Mazurka, Hungarian Czardas, Spanish Pasodoble and Italian Tarantella Napoletana.

Teachers: Marija Kostic and Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and time: Tuesday, Thursday from 18:00 to 19:30, during the summer intensive dance workshop.

Improvizacije i Koreografije/Improvisations and Choreographies

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Časovi improvizacije imaju za cilj da se uživa u plesu i otkriva pokret kao takav. Na ovim časovima bavićemo se ritmom, muzičkim i plesnim stilovima, zajednički ćemo kreirati i praviti koreografije, radićemo na snazi i kondiciji tela, slobodno ćemo se kretati, opuštati i otkrivati prostor, energiju i sinergiju polaznika i učesnika. Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje : 90 minuta
Termini: utorak, četvrtak od 17:30 do 18h i petak od 20 do 21h, u toku trajanja letnje intenzivne radionice od 1. do 5. jula 2024. godine.

WE DO DANCE!!!
Improvisation classes aim is to enjoy dance and discover movement as such. In these classes we will deal with rhythm, music and dance styles, we will create and make choreographies together, we will work on the strength and condition of the body, we will move freely, relax and discover the space, energy and synergy of students and participants. Anyone who wants to dance is welcome.

Teacher: Marina Djuric
Duration: 90 minutes
Day and Time: Tuesday, Thursday from 17:30 to 18:00 and Friday from 20:00 to 21:00, during the summer intensive workshop from July 1 to 5, 2024.