Naša misija

Čuvanje i oplemenjivanje autentičnog kreativnog izraza dece i odraslih, integracijom umetničkih i edukativnih sadržaja u različite segmente društvenog života i negovanje tradicionalne i ekološke svesti.

Marina Đurić

Program za odrasle – Mix ples, Klasičan balet, Karakterne igre, Tradicionalni ples

Ana Aleksić

Program za odrasle – Savremeni ples, Klasičan balet

Anita Ratković

Reciklaža i rukotvorine

Dubravka Ijačić

Eko-likovne radionice

Valerija Majus-Marinković

Radionica čitaonica

Nevena Đorović

Program za odrasle - restauracija