PRIJAVE SU U TOKU!

Ples za odrasle

Oblasti delovanja

Udruženje ‘’Umetnički centar ‘’Zemoon’’’’ je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi iniciranja, osmišljavanja i realizovanja različitih inovativnih, inkluzivnih, međusektorskih, obrazovnih, interaktivnih, kulturno-umetničkih programa u različitim oblastima.

Pedagogija

Istraživački pristup u pedagogiji kroz interdisciplinarne umetničke radionice

Kultura i Istorija

Očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa

Ekologija

Očuvanje prirodne sredine i podizanje ekološke svesti građana

Kreativnost

Očuvanje kreativnih kapaciteta i autentičnog izraza dece i odraslih

Stereotipi

Preoblikovanje aktuelnih uticaja na sistem vrednosti i prevazilaženje stereotipa kroz umetničke i edukativne radionice za decu i odrasle

Umetnost

Interdisciplinarni pristup književnosti, plesu, muzici i vizuelnim umetnostima

Ljudska Prava

Inovativni pristup socio-ekonomskim rešenjima i promocija zaštite ljudskih prava

Društvena Odgovornost

Pružanje podrške i jačanje društvene odgovornosti

Volonterizam

Unapređivanje volonterizma.